Rozdawanie ulotek, roznoszenie ulotek do skrzynek pocztowych i wiele więcej

REALIZUJ KOLPORTAŻ ULOTEK Z NAMI!

Jeśli poszukujesz pracy dorywczej lub stałego zatrudnienia na stanowisku kolportera ulotek – doskonale trafiłeś. Naszym kolporterom oferujemy między innymi takie zadania jak praca przy plakatowaniu, kolportaż ulotek do skrzynek, czy rozdawanie ulotek. Praca odbywa się w godzinach dostosowanych do Twoich potrzeb (np. do zajęć lub Twojej obecnej pracy).

Prześlij swoje zgłoszenie, a nasi pracownicy skontaktują się z Tobą telefonicznie przedstawiając ofertę pracy przy roznoszeniu ulotek lub przy innej formie pracy, którą wybierzesz w poniższym formularzu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat kolportażu, skorzystaj z opcji „CHAT ONLINE” w prawym dolnym rogu strony.

Dostępne oferty pracy to:

 • Roznoszenie ulotek do skrzynek
 • Kolportaż ulotek do firm, szkół, uczelni, instytucji i innych placówek
 • Rozdawanie ulotek lub gazetek do rąk przechodniów
 • Plakatowanie (Rozklejanie plakatów na nośnikach reklamowych lub doręczanie plakatów)
 • Praca jako hostessa (udział w akcjach promocyjnych różnego typu)
 • Kierowca

Ile możesz zarobić na każdej z form kolportażu?

 • W przypadku roznoszenia ulotek / gazetek do skrzynek od 60 do 160 zł na rękę za zlecenie (od 3 do 8 gr za sztukę ulotki – w zależności od ilości, ciężaru materiałów i trudności zlecenia)
 • W przypadku pracy przy plakatowaniu od 50 zł do 200 zł na rękę za zlecenie (od 60 gr do nawet 5 zł na rękę za każdy plakat – w zależności od zlecenia – rozmiary plakatów; miejsca przyklejania; wewnątrz; na zewnątrz)
 • W przypadku rozdawania ulotek przechodniom od 17 zł za godzinę do nawet 22 zł za godzinę, na rękę (w zależności od rodzaju zlecenia – miejsce; ewentualne stroje; ciężar materiałów itp.)
 • W przypadku pracy jako hostessa od 17 zł za godzinę do nawet 25 zł na rękę (w zależności od rodzaju zlecenia – miejsce; rodzaj stroju; dojazdy; zadania itp.)

 

Podane kwoty wynagrodzeń to stawki netto, czyli sumy, które dostajesz do wypłaty. Nie musisz odprowadzać od nich dodatkowych podatków (my się tym zajmiemy!).

Podstawowe Dane:


Imię i nazwisko [wymagane]

Numer kontaktowy [wymagane]

Numer kontaktowy 2 [opcjonalny - np.: numer opiekuna]:

Adres email [wymagane]

Adres zamieszkania:


Ulica [wymagane]

Miasto [wymagane]

Kod pocztowy [wymagane]

Województwo [wymagane]

Numer PESEL do umowy zlecenie [wymagane]

Status [wymagane]
UczeńStudent ZaocznyStudent DziennyBezrobotnyZatrudniony - bez statusu uczniaWłasna działalność

Rodzaj pracy, którą jestem zainteresowany/a [kilka do wyboru]

Aby zaznaczyć więcej pól przy wybieraniu przytrzymaj klawisz "Ctrl"

Miasta, w których mogę pracować

Wymień miejscowości, w których możesz pracować. Jeśli są to również okoliczne miasta, zwrócimy koszta dojazdu.
Czym więcej miejscowości wpiszesz, tym więcej ofert zostanie przypisanych do Twojego profilu.

Dni w które mogę pracować [wymagane]

Aby zaznaczyć więcej pól przy wybieraniu przytrzymaj klawisz "Ctrl"

Dodatkowe uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez firmę WHATEVENT Śląska 53/B201 81-304 Gdynia, NIP: 5862292517, REGON:222176678, która stanie się administratorem danych.
Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez WHATEVENT Śląska 53/B201 81-304 Gdynia, NIP: 5862292517, REGON:222176678, która stanie się administratorem danych.
Wyrażam zgodę

Oświadczam, że zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w klauzuli informacyjnej, znajdującej się poniżej:

Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu WHATEVENT (Nip 58 622 92 517) informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma: WHATEVENT o numerze NIP: 5862292517 i REGON: 222176678 z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 53/B201, 81-304 Gdynia, praca@roznoszenie-ulotek.com, nr tel.: 881-200-201 lub 739-222-220.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO w celu prowadzenia czynności rekrutacyjnych oraz w zakresie zawierania i wykonania umów świadczenia usług, w tym między także usług podwykonawczych, dystrybucji lub przewozu materiałów reklamowych (w tym także umowy zlecenie, o dzieło lub o pracę), oraz w zakresie czynności będących następstwem zatrudnienia wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie obsługi księgowej, podatkowej, a także w zakresie chroniącym prawa firmy WHATEVENT o nipie 5862292517.
 2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów: administracja rządowa, urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, dostawca usług podatkowo-księgowych, kadrowo-płacowych, prawnych, informatycznych, firmy kurierskie, dostawcy materiałów przeznaczonych do dystrybucji (np. ulotki - w zakresie umowy o roznoszenie ulotek), Poczta Polska S.A, przedsiębiorstwa usług opieki medycznej, firmy transportowe, podwykonawcy oraz inne podmioty za pomocą których zostanie wykonana ww. umowa oraz udostępniane na wniosek innych, upoważnionych z mocy prawa instytucji państwowych (np. Państwowa inspekcja pracy, organy władzy).
 3. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, w tym także do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego stopnia ochrony.
 4. Podawane dane osobowe, pozyskane i przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt. 1, przechowywane będą przez okres trwania umowy, jak również przez okres 10 lat od momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy, a także przez okres 10 lat od wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wyjątkiem jest niepodjęcie zatrudnienia - w tym przypadku dane zostaną niezwłocznie usunięte przez administratora na Pana/Pani prośbę w kontakcie z: praca@roznoszenie-ulotek.com.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane osobowe zostaną usunięte po upływie 10 lat od cofnięcia zgody. Wyjątkiem jest niepodjęcie zatrudnienia - w tym przypadku dane zostaną niezwłocznie usunięte przez administratora na Pana/Pani prośbę w kontakcie z: praca@roznoszenie-ulotek.com.
 7. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może się Pan/ Pani o zgłosić osobiście do firmy WHATEVENT lub przesłać wniosek na adres: Gdynia 81-304, ul. Śląska 53/B201 listownie lub drogą elektroniczna na: praca@roznoszenie-ulotek.com.
 8. Posiada Pani/ Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest procesem dobrowolnym. Nieprzedstawienie danych osobowych uniemożliwia udział w rekrutacji i procesie zatrudnienia i wykonania umowy.
 10. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania właściwych środków ochrony zgromadzonych danych osobowych.
 11. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.

Oświadczam

Oświadczam, iż podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam

❤ DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Twoje dane nie będą przetwarzane do celów marketingowych ani przekazywane podmiotom wysyłającym reklamy.
Z twoich danych korzystamy wyłącznie do potrzeb rekrutacji.
W każdej chwili możesz zrezygnować z ofert pracy kontaktując się z mailem: rekrutacja@roznoszenie-ulotek.com

Masz pytania? Skorzystaj z chat'u online i uzyskaj odpowiedź ekspresowo!

570-888-882kontakt@roznoszenie-ulotek.com

 Profesjonalne roznoszenie ulotek i rozdawanie ulotek w dowolnej formie. Skuteczna dystrybucja ulotek w całej Polsce. Informacje i dane statystyczne podane na stronie to dane szacunkowe (mogą się różnić w stosunku do aktualnych danych).